RygCenter
Aps.
Tværfaglig Kiropraktor Klinik
Skjern

 
 

Priser og betaling

Priser - (Klik for at åbne/lukke)

Vi har overenskomst med den offentlige sygesikring og priser samt tilskud fremgår af Dansk Kiropraktor Forenings hjemmeside:
Priser og tilskud.
 

Betaling

Der betales hver gang man har fået behandling.

Har du en sundheds forsikring, betales også hver gang, medmindre dit selskab er i stand til at modtage elektronisk faktura. Forhør dig hos sekretæren, hvordan du er stillet. Husk at medbringe dokumentation for din dækning.
Skal du selv betale i første omgang får du en kvittering af os som du sender til dit selskab for refusion.


"Sygeforsikringen Danmark" : Vi kan elektronisk indberette til "Danmark", bare du fortæller sekretæren dette før du betaler.
 
Menu